Pentest hizmetlerimiz ağ, sistem ve uygulama katmanlarındaki teknolojilere ilişkin açıklıkları tespit ederek gizlilik ihlali, veri manipülasyonu ve hizmet kesintisi risklerinin ortadan kaldırılabilmesini sağlar. Kullanıcı katmanına yönelik sosyal mühendislik testlerimiz bu katmanın farkındalık seviyesinin belirlenebilmesi ve güçlendirilmesini hedefler.
Bilgi güvenliği ve BT yönetişim hizmetlerimiz güvenlik ve uyum risklerini en aza indirecek, bilgi güvenliği ve BT kontrol yatırımlarını optimize edecek hizmet alanlarından oluşur. Uygulanabilirliği kanıtlanmış metodlarımız ile kısa zamanda kurum personeline en yüksek düzeyde bilgi ve yetkinlik aktarımı gerçekleştirilir.

Bilgi Güvenliği Operasyon Hizmetleri

Bilgi güvenliği operasyon hizmetlerimiz kurumlara ana faaliyet alanlarına odaklanma imkanı sağlarken yüksek kaliteli bilgi güvenliği hizmetini maliyet etkin biçimde tedarik etme olanağı doğurur. İhtiyaç analizi ile belirlenen operasyonel hizmet alanları kurumların güvenlik ve uyum ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak biçimde gerçekleştirilir.

Entegre Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Güvenlik ve uyum ihtiyaçları yüksek kurumlara yönetim seviyesinden güvenli bilgi teknolojileri altyapısına kadar uzanan alanda entegre bilgi güvenliği hizmetleri sunuyoruz. Bu sayede alanlarında lider kurumlar kendi faaliyetlerini yüksek güvenlik güvencesine sahip olarak yürütme imkanı buluyorlar.


Bilgi güvenliği yönetimi seviyesinde:

 • ISO27001 danışmanlığı
 • Risk analizi
 • Bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri süreç kontrolleri denetimleri (IT Audit)
 • Tedarikçi bilgi güvenliği denetimleri
 • Bağımsız denetim bulgularının kapatılması desteği
 • Farkındalık eğitimleri

Altyapı güvenliği güvencesi sağlamak için:

 • Pentest hizmetleri (Sızma testleri)
 • Web ve mobil uygulama denetimleri
 • Kod gözden geçirme hizmeti
 • Güvenlik çözümü değerlendirme hizmeti

Bilgi güvenliği operasyonları destek hizmetleri olarak:

 • Log yönetimi hizmeti
 • Veri sınıflandırması ve veri sızma önleme çözümü yönetimi hizmeti
 • Sistem sıkılaştırma hizmeti
 • Erişim yönetimi hizmeti
 • Ağ güvenlik cihazları yönetimi hizmeti sağlamaktayız.