Hakkımızda

BTRisk 2009 yılında Fatih Emiral tarafından Türkiye’nin bilgi güvenliği alanında gelişmiş ülkeler düzeyinde hizmet alabilmesi hedefiyle kurulmuştur.

Temel değerlerimiz yüksek teknik yetkinlik ve müşteri bilgilerimizin gizliliğidir. Her iki temel değerimizin şahidi sürekli çalıştığımız ve bize güvenen müşterilerimiz olmuştur.

BTRisk bilgi güvenliğinde yönetim kurulundan bilgi teknolojileri altyapısına kadar olan alanı bir bütün olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle sadece pentest (sızma testleri) alanında değil, bilgi güvenliği yönetim süreçlerinin tesisi, bilgi teknolojileri denetimi, güvenlik eğitimleri ve güvenlik altyapı operasyonu alanlarında hizmet vermektedir. Bu açıdan BTRisk çok az sayıda firmanın sahip olduğu bir yapabilirlik gücüne sahiptir.

Bilgi güvenliği alanındaki profesyonel hizmet deneyimimiz ve teknik yetkinliğimiz sayesinde BTRWATCH bilgi güvenliği yönetim çözümü, BTRMON hotspot çözümü ve BTROTP tek kullanımlık parola teknoloji çözümlerimiz ortaya çıkmıştır.

Bildiğimiz ve uyguladığımız değerli bilgi birikimimizi müşterilerimiz ile hem eğitim hem de danışmanlık hizmetlerimizle paylaşmaktayız. Eğitimlerimiz uluslararası düzeyde teknik içerik içerdiği gibi yönetim sistemi danışmanlığı ve süreç denetim deneyimlerimizden kaynaklanan yönetsel birikimi de içermektedir.

Vizyonumuz müşterilerimizin bilgi güvenliği savunma güçlerini yönetim sisteminden güvenlik operasyonuna kadar desteklemektir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

  • Bilgi güvenliğinin sağlanması BTRisk’in başarısı ve sürekliliği için kritik öneme sahiptir.
  • Bu nedenle BTRisk yönetimi, ISO27001 BGYS standardının, ilgili yasa ve mevzuatların şartlarını sağlamayı taahhüt eder.
  • BTRisk yönetimi, bilgi güvenliği düzeyinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli maddi kaynak ve personel zamanını temin etmeyi, bilgi güvenliği tehdit ve fırsatlarını sürekli gözden geçirmeyi taahhüt eder.
  • Bilgi güvenliği amaçları, tehdit ve fırsatlardaki değişimler yönetim gözden geçirme toplantılarında periyodik olarak gözden geçirilerek ISO27001 gereksinimlerine uygun biçimde planlanır. Bilgi güvenliği amaçları ilgili personele duyurulur ve belirlenen zamanlarda amaçlara ulaşma başarısı ölçülür.