Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri

Çözüm

Bilgi güvenliği ve BT yönetişim hizmetlerimiz güvenlik ve uyum risklerini en aza indirecek, bilgi güvenliği ve BT kontrol yatırımlarını optimize edecek aşağıdaki hizmet alanlarından oluşur:

  • ISO27001 ve CobiT uyumlu bilgi güvenliği kontrolleri ve BT süreç kontrolleri denetimleri
  • ISO27001 ve CobiT uyumlu bilgi güvenliği ve BT risk analizi
  • ISO27001 uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulum danışmanlığı
  • PCI DSS uyum değerlendirme hizmeti
  • Elektronik ticaret kurumları için Webtrust prensip ve kriterleri açısından süreç ve güvenlik kontrol değerlendirme hizmeti
  • CobiT, ITIL, CMMI, Prince v.d. genel kabul görmüş çerçeve ve standartlara uyumlu bilgi teknolojileri yönetişim süreçleri danışmanlığı
  • Bilgi güvenliği kontrolleri ve bilgi teknolojileri süreç kontrolleri denetimleri için iç denetim birimlerine eş kaynak hizmeti sağlanması ve kurum BT iç denetim fonksiyonunun kurulması