Sürekli ve güvenli hizmet için

 

Sızma Testi (Pentest / Penetrasyon Testi) Hizmetleri

Sızma Testi (Pentest / Penetrasyon Testi) hizmetlerimiz ağ, sistem ve uygulama katmanlarındaki teknolojilere ilişkin açıklıkları tespit ederek gizlilik ihlali, veri manipülasyonu ve hizmet kesintisi risklerinin ortadan kaldırılabilmesini sağlar. Kullanıcı katmanına yönelik sosyal mühendislik testlerimiz bu katmanın farkındalık seviyesinin belirlenebilmesi ve güçlendirilmesini hedefler.

BTRisk TSE Onaylı (A) Seviye Sızma Testi Firması’dır. Uluslararası sertifikalara sahip uzman ekibi ile pek çok kritik uygulama ve altyapının güvenliğine katkıda bulunmuş olup bu alandaki eğitim hizmetleri ile sürekli güncellediği ve geliştirdiği bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.


Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri

Bilgi güvenliği ve BT yönetişim hizmetlerimiz güvenlik ve uyum risklerini en aza indirecek, bilgi güvenliği ve BT kontrol yatırımlarını optimize edecek hizmet alanlarından oluşur. Uygulanabilirliği kanıtlanmış metodlarımız ile kısa zamanda kurum personeline en yüksek düzeyde bilgi ve yetkinlik aktarımı gerçekleştirilir.

Yönetişim kavramını bilgi güvenliği ve BT kontrolleri alanına yansıtma deneyimimiz BTRWATCH adlı BGYS çözümümüz ile somutlaştırılmıştır. BTRisk finans, telekom, e-ticaret, savunma, ulaşım, üretim v.d. sektörlerden yüzlerce kurumda ISO27001 ve CobiT tabanlı denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmüştür.


Siber Güvenlik Operasyon Hizmetleri

Siber güvenlik operasyon hizmetlerimiz kurumlara ana faaliyet alanlarına odaklanma imkanı sağlarken yüksek kaliteli siber güvenlik  hizmetini maliyet etkin biçimde tedarik etme olanağı doğurur. İhtiyaç analizi ile belirlenen operasyonel hizmet alanları kurumların güvenlik ve uyum ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak biçimde gerçekleştirilir.

BTRisk, bilgi güvenliği operasyon hizmetlerini mevcut temel seviye SOC hizmetlerinden farklı olarak sunmaktadır. Kontrol ve izleme altyapılarını periyodik olarak gözden geçirmekte, izleme faaliyetlerini de iş hedefleri ve güvenlik ihtiyaçları farkındalığı ile gerçekleştirmektedir.


Entegre Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Güvenlik ve uyum ihtiyaçları yüksek kurumlara yönetim seviyesinden güvenli bilgi teknolojileri altyapısına kadar uzanan alanda entegre bilgi güvenliği hizmetleri sunuyoruz. Bu sayede alanlarında lider kurumlar kendi faaliyetlerini yüksek güvenlik güvencesine sahip olarak yürütme imkanı buluyorlar.

BTRisk uzun yıllara dayanan güvenlik deneyimine dayanarak siber güvenliğin ancak iş gereksinimleri ve tehdit yüzeyi farkındalığına dayanan sürekli izleme faaliyetiyle sağlanabileceğini bilmektedir. BTRisk entegre bilgi güvenliği hizmetini sağladığı kurumlarda güvenlik seviyesinin sürekliliğini güvence altına almakta, yönetsel ve operasyonel güvenlik aktivitelerinin birbirlerini desteklemesi sayesinde daha az enerji ile daha yüksek güvenlik sağlamaktadır.

Tehditlere fırsat vermemek için

Pentest hizmetlerimiz ağ, sistem ve uygulama katmanlarındaki teknolojilere ilişkin açıklıkları tespit ederek gizlilik ihlali, veri manipülasyonu ve hizmet kesintisi risklerinin ortadan kaldırılabilmesini sağlar.

Tehdidi görmek ve engellemek için

Bilgi güvenliği operasyon hizmetlerimiz kurumlara ana faaliyet alanlarına odaklanma imkanı sağlarken yüksek kaliteli bilgi güvenliği maliyet etkin biçimde tedarik etme olanağı doğurur.

Kurum değerinizi artırmak için

Bilgi güvenliği ve BT yönetişim hizmetlerimiz güvenlik ve uyum risklerini en aza indirir, bilgi güvenliği ve BT kontrol yatırımlarını optimize eder.