BT Denetimi

10 yılı aşan siber güvenlik uzmanlığı

BT Denetimi

BT Denetimi, bilgi teknolojileri altyapı ve süreçlerinin kendilerinden beklenen faydaları sağlayıp sağlayamayacaklarına dair güvence almayı hedefler. Bu faydalar; etkililik, yani iş ihtiyaçlarını karşılama gücü; etkinlik, yani kaynakların verimli kullanımı; güvenlik, yani bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve sürekliliğinin korunması ve bu faydaların türevleri olan güvenilirlik ve yasalara uyumdur.

Bilgi teknolojileri bir uzmanlık alanıdır. Ancak BT denetimi genel denetim prensipleri ile uygun biçimde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Bu prensiplerin başlıcaları risk tabanlı denetim planlama ve nesnel kanıtlara dayanan denetim prosedürlerinin işletilmesidir. BT denetimi genel itibariyle bir kontrol denetimidir.