Siber Olay Müdahalesi ve İnceleme (Adli Bilişim) Desteği

10 yılı aşan siber güvenlik uzmanlığı

Siber Olay Müdahalesi ve İnceleme (Adli Bilişim) Desteği

Siber Olay Müdahalesi ve İnceleme (Adli Bilişim)

Olay müdahalesi ve inceleme danışmanlığı ana hatları ile aşağıdaki adımları içermektedir.

    • İlk sızma yönteminin tespiti
    • Saldırının adımlarının, etkilerinin ve saldırganın ulaştığı noktaların sınırlarının belirlenmesi
    • Adli süreçte kullanılabilecek delil niteliğindeki verilerin adli bilişim süreç ve standartlarına uygun biçimde elde edilmesi ve saklanması
    • Sızmaya imkan veren açıklıkların kapatılması
    • Sürekli sızma testleri ile güvenlik açıklıklarının sürekli olarak kontrol altında tutulması

İnceleme süreci kurumun mevcut loglama altyapısı ve sistemlerin ele geçirilme boyutlarına bağlı olarak farklı düzeylerde etkili sonuçlar üretebilir. Hizmetin ilk adımları bilgi teknolojileri personelinden altyapıya ve saldırı olayına ilişkin bilgilerin toplanmasını içermekte ve müdahale sırasında sistem yöneticilerinin hazır bulunması şeklinde ilerlemektedir.

Olay müdahalesi sonrasında sağlayabileceğimiz bilgi teknolojileri altyapısı güvenlik danışmanlığı ve yazılım güvenliği danışmanlığı hizmetlerimiz ile saldırı imkanları minimuma indirilmiş, olası bilgi güvenliği olaylarının daha hızlı tespit edilebileceği ve daha zengin inceleme imkanlarının oluşturulabileceği daha güvenli bir bilgi teknolojileri altyapısı kurulabilir.